BARDZIEJ NAIWNE PRZEKONANIE

Jeszcze bardziej naiwne było przekonanie, że za­konserwowanie zwłok, dzięki przeciwdziałaniu na­turalnemu rozpadowi, było równoznaczne z za­chowaniem życia. Mumifikowanie zwłok praktyko­wano nie tylko w Egipcie, ale także w Peru. Su­chość klimatu zarówno w przybrzeżnym Peru, jak w Górnym Egipcie ułatwiała pracę balsamera, a pomimo to ta osiągająca wysoki poziom umiejęt­ne ność była równie niezdolna zatrzymać życie, jak zaratusztriańska praktyka pozostawiania zwłok aż do nastąpienia gnicia i ostatecznego pożarcia przez żywiące się padliną ptactwo i zwierzęta.Innym sposobem przezwyciężania śmierci za po­mocą środków materialnych było poszukiwanie drzewa życia czy eliksiru nieśmiertelności. Mitolo­gia uznała jednak bezowocność tego poszukiwania.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: