CHARAKTERYSTYCZNE DORZUCENIE

Wiara,że nie tylko męczennikom żydowskim, lecz również wszystkim zmarłym przeznaczone jest zmartwych­wstanie, miała zapanować na późniejszym etapie rozwoju judaizmu. Charakterystyczne jest również, że dorzucenie tego dodatkowego artykułu do składu wierzeń ży­dowskich nie od razu zostało przyjęte przez cały naród żydowski. Początkowo przyjęli to wierzenie jedynie faryzeusze. Odrzucili je saduceusze, wy­chodząc z założenia, że nie było ono uwzględnione . Prawie Mojżeszowym i że jedynie prawo pisane jest obowiązujące. Faryzeusze byli pierwotnie dy­sydentami; saduceusze zaś reprezentowali „orto­doksję”. Saduceusze sprawowali kontrolę nad świą­tynią w Jerozolimie i zajmowali kluczowe pozycje wśród sprawującego urzędy kapłaństwa.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: