CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKRES

Chrześcijański zakaz samobójstwa stosuje się a fortiori wobec nieuleczalnie chorych, umierają­cych w bólach, którym odmawia się miłosiernego wyzwolenia, jakie humanitarni chrześcijanie za­pewniają skądinąd zwierzętom znajdującym się w takim samym położeniu. Sumienie chrześcijań­skiego społeczeństwa niemieckiego dopuściło do zamordowania milionów Żydów przez Hitlera; jednakże sumienie chrześcijan niemieckich oka­zało się skuteczne w powstrzymaniu Hitlera od popełnienia innej zbrodni ludobójstwa, a mianowi­cie uniemożliwiając mu realizację planu zabicia starców, chorych i upośledzonych umysłowo Niem­ców w celu uwolnienia zdrowych fizycznie i psy­chicznie współobywateli od ciężaru dalszego ich utrzymywania w okresie mobilizacji wszystkich sił niemieckich podczas drugiej wojny światowej.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: