CZŁOWIEK W WYMIARZE PSYCHICZNYM

Przekonanie, że człowiek w wymiarze psychicz­nym może stanowić nieodłączną część Absolutu w jego duchowym aspekcie, nie budzi zastrzeżeń; można udowodnić, że ten sam człowiek w wymiarze fizycznym jest nieodłączną częścią wszechświata w jego aspekcie materialnym, w którym po jmuje­my świat za pomocą naszych zmysłów i interpretu­jemy dane zmysłowe w kategoriach naukowych. Z drugiej strony żaden żyjący człowiek nie był nig­dy w stanie zademonstrować przekonująco, iż był w duchowym kontakcie z odcieleśnioną duszą ludz­ką (tzn. z duszą człowieka, którego ciało wówczas nie żyło, lecz albo było zwłokami, albo uległo che­micznemu rozkładowi na elementy, z których skła­dały się zwłoki, w momencie kiedy ciało przestało żyć). A fortiori nikt w żadnej epoce nie był w sta­nie wykazać, że był duchowo złączony z bezcieles­ną duszą ludzką, która dotąd nie była ucieleśniona czy też wówczas była przejściowo bezcielesna w przerwie między dwoma kolejnymi wcieleniami (koncepcja, która wymaga założenia, że dusza mo­że i jest wielokrotnie ucieleśniana w kolejnych re­inkarnacjach, ludzkich czy nieludzkich, nie tracąc swej tożsamości).

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: