CZY POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC ŚMIERCI JEST WRODZONĄ WŁAŚCIWOŚCIĄ NATURY LUDZKIEJ?

W dziejach ludzkości pełno jest przykładów po­staw i sposobów postępowania przyjętych już w najwcześniejszych okresach, które przetrwały do dnia dzisiejszego, co potwierdzają zapisy. Nie znaczy to wszakże, że trwać one będą przez okres następnych, powiedzmy, 2000 milionów lat, to jest przez czas, jak się ocenia, w którym może się utrzymać życie na ziemi. Co nie przeszkadza, że najpierw rozpatrzyć należy te odwieczne, panują­ce do dzisiaj postawy, które można, oczywiście, zaliczyć do wrodzonych, zanim zajmiemy się wszystkimi innymi, które przestały istnieć, choć — pomimo ich stosunkowo przejściowego panowa­nia — mogły odgrywać ważną rolę w życiu ludz­kim w różnych okresach i regionach.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: