DAREMNOŚĆ PRÓB

Daremność prób przezwyciężenia śmierci za po­mocą środków materialnych ukazuje historia sta­rożytnego Egiptu w okresie upadku Starego Pań­stwa. Upadkowi reżimu towarzyszyła rewolucja społeczna, w czasie której groby faraonów i ich dworzan uległy rozgrabieniu, a skarby grobowców nagromadzone w okresie siedmiuset pięćdziesięciu lat zostały zuchwale splądrowane. Ironia tego ha­niebnego końca tak starannie przemyślanego ma­terialnego wyposażenia przeznaczonego do prze­zwyciężenia śmierci jest jednym z tematów napi­sanego w okresie Średniego Państwa dzieła lite­ratury egipskiej, które przetrwało do naszych cza­sów. Jednakże uznanie daremności tej praktyki nie powstrzymało kolejnych pokoleń od przestrzegania jej, choć z kosztownego wyposażenia grobowców faraonów i arystokracji korzystali głównie nie zmarli, ale żywi rabusie grobowców.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: