DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM

Jeśli Bóg nie dzieli z czło­wiekiem doświadczenia, które jest dla niego naj­straszliwszą próbą — a Bóg jest ex officio wyłączony 2 tego doświadczenia — jak może włączyć się w uczucia człowieka wobec śmierci i jak przeto mo­że być „wszechobecną pomocą” dla człowieka, gdy ten boryka się z najdotkliwszym swym zmartwie­niem. Bóg, w którego człowiek skwapliwie chce wierzyć, z którym gorąco pragnie obcować i który wywołuje w nim pobożne oddanie, to bóg nieśmier­telny, a jednak, co stanowi paradoks, dzielący z człowiekiem ludzkie doświadczenie śmierci. Spośród wszystkich bogów, których czcili ludzie, najgorętszą cześć wzbudzali i wzbudzają ci bogo­wie, którzy, jak wierzono, ponieśli śmierć i zmar­twychwstali, czy to raz po wszystkie czasy, czy wtedy, gdy się to powtarzało wielokrotnie, na przy­kład Tammuz, Ozyrys, Adonis, Attis, Persefona, Balder, Chrystus.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: