EGOISTYCZNY ASPEKT PRAGNIENIA

Egoistyczny aspekt pragnienia, by pozostawić le­galnego dziedzica, występuje zupełnie wyraźnie w przypadkach, w których dziedzictwo, które ży­jący obecnie właściciel pozostawi, nie składa się wyłącznie z własności prywatnej, jak stada Abra­hama, lecz jest prawem do tronu w monarchii. W tym przypadku niewątpliwie egocentrycznemu pragnieniu może towarzyszyć troska o dobro pu­bliczne. Panujący władca może przewidywać, że jeśli nie zostawi blisko spokrewnionego następcy, po jego śmierci mogą nastąpić waśnie o tron, które mogą z kolei zapoczątkować rozruchy w państwie. Jeśli panujący władca wprowadził w państwie re­formy, a poddani uważają je za zbyt radykalne niesłuszne, jeśli zdaje sobie sprawę, że jego zdol­ności i siła woli były głównymi czynnikami, dzię­ki którym wprowadził i utrwalił te reformy, prag­nienie, by dzieło jego życia przetrwało poza jego śmierć, może być silniejsze niż pragnienie, by jego następca był jednym z jego potomków.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: