FILOZOFOWIE WSZYSTKICH SZKÓŁ

Co najmniej od trzech tysięcy lat filozofowie wszystkich szkół indyjskich zajmowali się głównie tym problemem. Mniej wię­cej na przełomie VI i V w. p.n.e. to dążenie spowo­dowało wyraźny rozłam w myśleniu i powstanie dwóch szkół, które na podstawie intuicji dochodzi­ły do odmiennego poznania i w konsekwencji do­starczały różnych wskazań co do poszukiwania ce­lów duchowych, nawet identycznych.Zwolennicy jednej szkoły utrzymywali, że jeśli człowiekowi uda się uświadomić samą istotę psychi­ki, znajdzie w niej „najgłębsze ludzkie ja’ — du­szę — która jest tożsama z samym ostatecznym by­tem. To odkrycie zostało wyrażone w trzech sło­wach: „Ty jesteś Tamtym” — „Tamten” oznacza tu Absolut, a „Ty” oznacza duszę ludzką. Czy uzna­nie identyczności „Ty” z „Tamtym” uchodziło za równoznaczne z wtopieniem się „Ty” w „Tamto”?

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: