KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznymi przykładami, zapisanymi w Starym Testamencie, są złożenie w ofierze Jahwe córki króla Jefte, jako dopełnienie jego pochopnego ślu­bu , i ofiarowanie syna i dziedzica Mesy, króla mo- abskiego, jego bogu Szamaszowi na murach miasta Kichareset. Istnieje też wzmianka o królach Ju­dei Ashazie i Manases, z których każdy „kazał przejść swojemu synowi przez ogień” . Dzieje na­kazu Jahwe, by Abraham złożył na ofiarę swojego jedynego syna Izaaka, i odwołanie nakazu, w mo­mencie gdy ogień zaczął trawić ciało , odzwiercie­dla złagodzenie tego strasznego rytu całopalenia. Ofiarę ludzką zastąpiono zwierzęcą, a te ofiary za­stępcze ze zwierząt miast z ludzi potwierdziły ar­cheologiczne wykopaliska w Kartaginie.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: