NAJBARDZIEJ POSPOLITA FORMA

W społeczeństwie hinduskim najbardziej pospo­litą formę samobójstwa stanowiło sati. Ceniono tam wysoko, kiedy wdowa skazywała się na śmierć przez spalenie po zgonie męża, i choć sati teore­tycznie było aktem dobrowolnym, wydaje się, że dokonywano tego aktu pod naciskiem. Podobny obowiązek nie dotyczył wdowca, a mężczyźni, któ­rzy skazywali się na śmierć, rzucali się pod koła rydwanu, ginąc na miejscu. We współczesnym Wietnamie mnisi i mniszki buddyjskie popełniają samobójstwo ginąc w płomieniach na znak pro­testu politycznego. W Chinach za czasów cesarstwa cenzorowi, który uważał za swój urzędowy obo­wiązek przedstawić cesarzowi memoriał krytyku­jący postępowanie cesarza, pozostawało w konse­kwencji szukać samobójczej śmierci — połączenie szczerości z lojalnością zwiększało nacisk na cesa­rza, uwalniając jednocześnie cenzora od kłopotli­wej sytuacji, w jakiej się znajdował.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: