NASZE DZIAŁANIA

Nasze działania nie są ani moralnie lepsze, ani gorsze w porównaniu z okresem, kiedy byliśmy uz­brojeni jedynie w kamienie zamiast atomowych głowic przenoszonych przez rakiety, które niezależ­nie od umiejscowienia wyrzutni mogą osiągnąć z dużą precyzją każdy dowolny punkt na powierz­chni globu. Jednakże skutki materialne naszego działania — pozytywne bądź negatywne — są zna­cznie potężniejsze niż kiedykolwiek przedtem dzię­ki zastosowaniu zdobyczy nauki do techniki, techni­ka zaś jest siłą neutralną z punktu widzenia mo­ralności: można ją obracać na dobre i na złe. W dzisiejszych czasach ludzie umierają nie tylko z przyczyn naturalnych, jak na przykład w wyniku zaatakowania ich przez inne żywe stwory (jest to rzadka przyczyna śmierci w naszych czasach, choć występuje częściej, jeśli napastnikiem jest bakteria czy wirus, a nie tygrys czy rekin).

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: