NAWINA STRATEGIA

Stare grobowce; za­chowały się w znacznie większych ilościach niż stare domostwa, zamieszkałe ongiś przez ludzi. Po­za wydobytymi z grobowców narzędziami, bronią, ozdobami i szatami okazało się, że niektóre gro­bowce ukrywały szczątki zabitych zwierząt domo­wych i sług, których pomocy, jak wierzono, zmarły właściciel grobu mógł po śmierci w dalszym ciągu potrzebować.Naiwna strategia przezwyciężania śmierci doszła do najdalszych granic w starożytnym Egipcie. Jeśli grobowiec wyobrażający dom zmarłego faraona zyskał wymiary olbrzymiej piramidy, jeśli nie szczędzono mebli złożonych w tym grobowcu, za­równo jeżeli idzie o ich ilość, jak jakość, jak to było w przypadku wyposażenia grobowca Tutenchamona; i wreszcie jeśli do grobowca przydziela­no ziemie, z których dochody mogły opłacać po wieczne czasy zapasy żywności i wykonanie rytów przez kapłanów, uważano, że można przeciwdzia­łać śmierci i przezwyciężyć ją dzięki masowemu zastosowaniu tych materialnych środków — w rze­czywistości stosując po prostu siłę materialną.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: