NIEWIELE TEMATÓW

Są dzieci śmier­telnie chore, które prawdopodobnie rozumieją że umierają, a przynajmniej myślą-o tym, ale naj­częściej me wolno im nawet wspomnieć o ich oba­wach i całe otoczenie zachowuje milczenie, uspo­kajając się, ze niemożliwe jest, aby dziecko zda­wało sobie sprawę z groźby śmierci.Niewiele tematów omawianych z dziećmi spra­wia zisiaj tyle trudności co śmierć, szczególnie w sytuacji, kiedy dzieci mogą się obawiać, iż same umrą. Jednakże większość dzieci, które obawiają się śmiercią nie umiera. Musimy też pamiętać, że lęk przed śmiercią u dzieci — usprawiedliwiony czy nie — jest często lękiem przed czymś całkowi­cie innym niż w przypadku dorosłych. Może to byc obawa cierpienia, .skmotności czy jakiegoś nie nazwanego wyimaginowanego przeżycia.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: