OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Od początku do końca przedchrześcijańskiego okresu dziejów Grecji większość wierzyła prawdopodobnie, że dusza każ­dego człowieka istnieje razem z ciałem, z którym łączy się za życia, a po śmierci prowadzi dalej ży­cie cienia w Hadesie, jak to zostało opisane w XI pieśni Odysei. Najwybitniejszymi spośród Greków, którzy wie­rzyli w nieśmiertelność duszy, byli pitagorejczycy i orficy. Zwolennicy obu tych grup wierzyli w nie­śmiertelność dusz, a także w przechodzenie dusz z jednego wcielenia w drugie; a ponieważ to drugie wierzenie ma charakter tak arbitralny i tak szcze­gólny, trudno sobie wyobrazić, aby jego jednoczes­ne pojawienie się w VI wieku p.n.e. w Grecji i w Indii było sprawą czystego przypadku. Zachodzi możliwość, że wspólnym źródłem tej koncepcji by­ła koczownicza .społeczność ludów euroazjatyckich, która w jednej z kolejnych wędrówek ludów prze­szła z Indii przez Azję Południowo-Zachodnią, te­reny stepowe wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, a także Bałkany i Azję Mniejszą.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: