POCZUCIE LUDZKIEJ .GODNOŚCI

Najstarszymi źródłami do poznania postaw naszych przodków wobec śmierci są ślady różnych form ceremoniałów pogrzebowych. Źródła archeologicz­ne wykazują, że obrzędy pogrzebowe można przy­pisać już człowiekowi neandertalskiemu — dziś już wymarłemu gatunkowi ludzkiemu, różnemu, choć nie starszemu, jeśli można polegać na do­tychczasowej wiedzy, od Homo sapiens, odmianie, po której należą bez wyjątku wszystkie tzw. „ra­fy” współczesne. Obrzędy pogrzebowe są ceremo­niałem przeznaczonym do wyrażenia czci zmar- jfym, do wyrażenia żalu po stracie zmarłego człon­ka społeczności, wreszcie wyrażają one grozę i nie­pokój wobec faktu samej śmierci, jeśli jest to śmierć istoty ludzkiej.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: