POCZUCIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY GODNOŚCIĄ LUDZKĄ A FAKTEM, ŻE CZŁOWIEK JEST ŚMIERTELNY

W wielu społecznościach człowiek — a przynaj­mniej członek tego samego plemienia — w oczach innych ludzi posiada godność, której nie przyznaje się innym stworzeniom. To uznanie godności ludz­kiej występuje szczególnie wyraźnie w społeczeń­stwach, w których panują religie należące do ro­dziny religii judejskich (judaizm, chrześcijaństwo, islam). Z drugiej strony, w starożytnym Egipcie od­dawano cześć boską niektórym gatunkom zwierząt, a po ich śmierci praktykowano ceremoniał pogrze­bowy jak w przypadku pogrzebów ludzi, w pew­nych przypadkach zaś nadawano im nawet charak­ter ceremoniału królewskiego. Co więcej, część — znaczna część — ludności świata, która wyznaje ja­kąś religię albo system filozoficzny wywodzący się z filozofii indyjskiej, nie odróżnia dziś wyraźnie człowieka od innych rozumnych stworzeń.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: