PODSTAWOWA RÓŻNICA

Człowiek odpowiadał zazwyczaj, że podstawowa różnica pomiędzy bogiem a człowiekiem polega na tym, iż bóg jest nieśmiertelny i dlatego stoi wyżej od człowieka. Przyznanie bogom nieśmiertelności przez człowieka jest jednym z wyrazów jego odczu­cia, iż śmierć jest niewłaściwym i niegodnym prze­znaczeniem człowieka. W oczach człowieka być is­tota nadludzka to przede wszystkim nie podlegać śmierci. Jest to także wyrazem ukrytej czy otwar­tej nadziei, że jeśli istnieje nieśmiertelny byt, czło­wiek także może osiągnąć nieśmiertelność, z ‚Domo- cą lub bez pomocy nieśmiertelnego Boga lub innych bogów. Jednocześnie wiara, że Bóg nie podlega śmierci, może wpłynąć na powstanie przepaści du­chowej między Bogiem a jego wyznawcą, której nie będzie on mógł pokonać.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: