POGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

Pogląd chrześcijański, jakoby świat ten był „doliną łez”, odpowiada prawie dokładnie poglą­dowi buddyjskiemu; chrześcijanie jednakże, w przeciwieństwie do buddystów, nie uważają, iż mają prawo sami decydować o końcu swojego ży­cia. W oczach chrześcijanina nie należy to do pre­rogatyw człowieka, lecz Boga; bezbożnością jest wyprzedzać z własnej woli Jego postanowienia. Jeśli jest to przesąd chrześcijański — a za przesąd uważają to wyznawcy religii greckiej i rzymskiej, hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu chińskie­go i japońskiego — to należy on do tradycji chrze­ścijańskiej, która zanika bardzo wolno. W naszych czasach wielu dawnych wyznawców chrześcijań­stwa, którzy wyrzekli się prawie całkowicie reszty tradycji, jeszcze ciągle ma poczucie, że samobój­stwo jest aktem oburzającym.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: