PRAGNIENIE POTOMKA

Przodek, który ustanawiał kult, myślał prawdopodobnie o upamiętnieniu sie­bie, wierząc, że to przyniesie mu korzyści po śmier­ci; potomkiem, który praktykuje kult zmarłego, może kierować w podjęciu tego obowiązku nie tyl­ko miłość do rodzica czy nabożne uczucie w sto­sunku do bardziej odległego przodka, lecz także wiara, że zmarli przodkowie mogą pomóc lub za­szkodzić swoim potomkom i dlatego wskazane jest, aby potomkowie zaspokoili ich wymagania prak­tykując kult zmarłych. Pragnienie potomka ze strony Abrahama nie jest również pozbawione ego­izmu. Wykazuje on Jahwe, że jeśli umrze bez­dzietny, dziedzicem jego majątku będzie ktoś spo­za jego rodu, „kto urodził się w jego domu”, tzn. dziecko jednego z jego niewolników.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: