PRÓBY PRZEZWYCIĘŻENIA ŚMIERCI

Próba przezwyciężenia śmierci przez upamięt­nienie należy do bardziej intelektualnych sposo­bów niż przeciwdziałanie jej za pomocą środków materialnych, choć wynik i tej próby jest na swój sposób paradoksalny. Może się na przykład zda­rzyć, że po upływie lat kronikarz zyska większą sławę niż ludzie czynu, których sławę chciał za­chować za pomocą swego pióra. Wiele wiadomości, jakie posiadamy dzisiaj o ateńskim mężu stanu Peryklesie i spartańskim wodzu Brazydasie, za­wdzięczamy faktowi, że młodszy dowódca floty morskiej, Tucydydes, zyskał szansę zostania wiel­kim i sławnym historykiem dzięki ternu, że usunię­to go i skazano na wygnanie, być może niespra­wiedliwie, gdyż nie udało mu się przeszkodzić Bra- zydasowi w zdobyciu Amfipolis.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: