RÓŻNI WYZNAWCY

Wyznaw­cy metempsychozy wierzą, że w przeszłości byli wcieleni w ciało innego stworzenia i że po następ­nej śmierci mogą się odrodzić znowu pod postacią innego stworzenia. To przekonanie skłania wy­znawcę hinduizmu i buddyzmu do wyrzeczenia się spożywania mięsa; każdy Europejczyk podróżujący po Indiach zwraca uwagę na to, jak bezpiecznie czują się tam nie tylko krowy, ale również jak nie­płochliwe są małpy, orły, jastrzębie i sępy. Zwie­rzęta te krążą odważnie w bliskości człowieka, a na­wet zaczepiają go, gdyż przyzwyczaiły się, że mieszkańcy tego subkontynentu — ludzie — nie do­kuczają im. Wyznawcy dżinizmu dokładają wszel­kich starań, aby nie uśmiercić żadnego owada na­wet nierozmyślnie.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: