SAMOŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA

Jedynie człowiek posiada samo­świadomość, może dokonywać wyboru i przemie­rzać w myślach wieczność, której nie można po­równać z długością życia ludzkiego, a także galak­tyki, nie mogąc nawet marzyć, by kiedyś do nich dotarł osobiście, nawet przy takim rozwoju nauki i techniki, który pozwolił nie tylko ujrzeć te nie- orawdopodobnie odległe ciała niebieskie, ale także dokonać analizy chemicznej ich składników. Odkądczłowiek po raz pierwszy uświadomił sobie siebie i wszechświat, w którym istnieje, wydaje mu się sprzecznością, że istota o takiej powadze intelektu­alnej — a tak że powadze moralnej, przy pełnej świadomości, że jest grzesznikiem — może podle­gać śmierci.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: