SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZJAWISK

Biolodzy z czasów poety greckiego Moschosa nic nie wiedzieli o istnieniu ameby — jednego z naj­niższych przedstawicieli świata zwierzęcego — któ­ra dzięki temu, że przedstawia najbardziej elemen­tarną formę życia, nie podlega śmierci i prawdo­podobnie utrzyma ten skromny stan nieśmiertel­ności tak długo, jak długo powierzchnia naszego globu będzie umożliwiała jakiekolwiek formy ży­cia.  Z naszego punktu widzenia nieśmiertelność ameby, która nie umiera, gdyż zachowuje swój ga­tunek: nie za sprawą rozmnażania płciowego, ale dzięki okresowemu podziałowi, przedstawia bar­dziej paradoksalny kontrast ze śmiertelnością czło- wieka niż okresowe umieranie i odżywanie niektó­rych gatunków roślin i drzew. Spośród wszystkich zjawisk, jakie człowiek poznał do chwili obecnej, nieśmiertelność ameby jest tym zjawiskiem, które powinno uczynić śmiertelnego człowieka trochę skromniejszym.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: