STOSUNEK DZIECKA DO WŁASNEJ ŚMIERCI

U starszego dziecka stopniowo rozwija się bar­dziej realistyczne rozumienie śmierci. Fantazja częściowo słabnie, a żal i rozpacz po bezpowrot­nej stracie ukochanej osoby nabiera cech właści­wych reakcjom dorosłych. Jego zachowanie pod­porządkowuje się więc zachowaniu reszty rodziny i własnego środowiska kulturalnego.Choć dzieci w wieku dwu czy trzech lat uświada­miają sobie śmierć i obawiają się jej, rzadko wy­stępuje strach, że same mogą umrzeć; jeśli taka obawa występuje, zazwyczaj jest to strach przed śmiercią w wypadku czy inną formą gwałtownej śmierci — jest to prawdopodobnie tylko jeden z aspektów wyobrażenia, że śmierć jest karą.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: