SZCZĄTKI PRZODKÓW

Szczątki przodków Agamemnona, którzy nie zo­stali uwiecznieni w epopei Homera, są obecnie odkopywane przez współczesnych archeologów. Udowodniono, że byli oni potężniejszymi władcami niż Agamemnon, niezależnie od tego, że, być może, zatrudniali oni poetów dworskich, których dzieła nie dotarły jeszcze do nas; odszukano obecnie pew­ne przekazy — nie poematy minstrelskie, ale pro­zaiczne oficjalne inwentarze, odpowiadające współ­czesnym „formularzom”. Te oficjalne dokumenty epoki mykeńskiej przed Agamemnonem są starsze co najmniej czterysta czy pięćset lat od Iliady Odysei; wśród przekazów znajdują się egzempla­rze pierwotnych tekstów sumeryjskich zanotowa­nych pismem klinowym, zabytków sprzed końca czwartego tysiąclecia przed n. e., lecz pierwsze pięć tysiącleci piśmiennictwa wydaje się krótkie wobec ciemnej nocy poprzedniego miliona lat, w którym nasi przodkowie już byli ludźmi, choć nie zostawili żadnego przekazu, który by prze­trwał do naszych czasów, z wyjątkiem narzędzi malowideł grobowych; ocenia się przy tym, że nawet te późne paleolityczne malowidła przypa­dają na okres co najwyżej trzydziestu ty­sięcy lat wstecz.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: