TAKI SAM PRZESĄD

Oczywiście, taki sam przesąd do­tyczył spożywania mięsa zwierzęcego, jeśli zwie­rzę przedstawiało siłę fizyczną.Poza kanibalizmem i okaleczaniem zwłok rów­nież składanie ofiar z ludzi zostało odrzucone i su­rowo zakazane. Ta potworna praktyka nie była jednakże cynicznym zaprzeczeniem godności ludz­kiej; była ona perwersyjnym, choć z uczuć płyną­cym potwierdzeniem godności człowieka. Jeśli lu­dzie wierzyli w skuteczność ofiary i traktowali ją jako obowiązek, pozbawiając życia żywe starze­nie w celu uczczenia i ubłagania jakiegoś bo­ga, to żywili przekonanie, że im cenniejsza będzie wybrana ofiara, tym lepiej będzie przyjęta.^ Naj­cenniejszą ofiarą będzie więc człowiek, jeśli uznaje się go za najwyższy gatunek żywych istot.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: