TRADYCYJNE POSTAWY WOBEC ŚMIERCI

Na naszym globie istnieją pewne gatunki społecz­nych stworzeń nie zaliczanych do gatunku ludzi — np. pewne owady — których zachowanie i posta­wy związane z tym zachowaniem wynikają z ich natury; stereotypy tych zachowań i postaw dzięki dziedziczeniu tych właściwości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Również naturę ludzką mogą charakteryzować wrodzone instynkty tego rodzaju. Niemniej jednak jest dość ryzykowne twierdzić, iż pewne sposoby postępowania czy po­stawy miały być instynktowne w przypadku stwo­rzenia, które tak jak człowiek jest wyposażone w świadomość, wolę, swobodę dokonywania wy­boru, możliwość decydowania i wynikającą z tego zdolność tworzenia zwyczajów i ich łamania.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: