UŁOMNOŚĆ MORALNA CZŁOWIEKA

Ułomność moralna człowieka, jeśli posługuje się on władzą pojmowania, w którą jest wyposażony, daje mu świadomość, iż nie jest w stanie sprostać poczuciu godności. Jeśli jednakże pycha i zarozu­miałość przeważą nad jego pokorą i obawą, nara­zi się na nieszczęście. Istnieje powiedzenie „py­cha uprzedza upadek” i sentencja ta jest wynikiem refleksji opartej na doświadczeniu. Zgodnie z teo­logią chrześcijańską pycha jest największym z grze­chów śmiertelnych, gdyż powstrzymuje człowieka od uznania innych jego grzechów, a tym stmym od żalu za grzechy i postanowień poprawy.Jeśli człowiek uzna, że on sam i inne istoty ludz­kie zawiodły w sferze moralnej, przyzna on, że w przypadku wzajemnego zabijania się, a także za­dawania sobie śmierci wina leży wyłącznie po stro­nie ludzi.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: