UPRAWIANIE KULTU

Zgodnie z Księgą Genesis Abraham czuł, że oświadczenie Jahwe, iż on sam stanie się „naj­większą nagrodą Abrahama”, nie miało znaczenia,jeśli Jahwe przeznaczył Abrahamowi, że umrze bez potomka; to namiętne pragnienie posiadania potomków, przypisywane w tym ustępie Abrahamo­wi, było szeroko rozpowszechnione. Występowało szczególnie silnie w społecznościach hinduskich, chińskich, w których utrzymywano, że dla czło­wieka ważne jest, by po śmierci zachowano jego pamięć i okazywano cześć w rytuale sprawowa­nym przez pozostałego syna, a następnie przez po­tomków tego syna. Uprawianie kultu przodków jest dowodem troski o przyszłość człowieka po śmierci, lecz ta troska nie musi wyrażać jedynie dbałości o zacho­wanie rasy; w pewnym stopniu może być wyra­zem egocentryzmu.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: