USTALONA GRANICA

Na ogół jednakże ludzie ustalają jakąś granicę między istotami ludzkimi a stworzeniami, wy­znawcy religii judejskich, na przykład, ustalają ją zupełnie wyraźnie, a rozróżnienie to jest zachowa­ne w języku. We współczesnym języku greckim dla koma, muła czy osła istnieje w mowie potocznej wyra/, ogólny alogon, co oznacza stworzenie pozba­wione ludzkiej zdolności rozumowania. Co więcej w starożytnym języku greckim, a także w niektó­rych językach irańskich najbardziej pospolitym sło­wem używanym do oznaczania istot ludzkich jest termin „śmiertelni”.Używanie terminu „śmiertelni” jako wyróżniają­cego hasła dla istoty ludzkiej jest nadzwyczaj cha­rakterystyczne.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: