UTRZYMYWANIE RYTUAŁU

Kiedy Horacy na­pisał „non omnis moriar” , nie doceniał w pełni, jak długo jego poezja zachowa pamięć jego same­go. Sądził on, że będzie ona czytana dopóty, dopó­ki będzie się utrzymywał rytuał oficjalnej religii rzymskiej. Rytuał ten został zniesiony przez nietolerancyjnego cesarza rzymskiego Teodozjusza I, którzy przyjął chrześcijaństwo w ostatnim dziesię­cioleciu IV wieku naszej ery, czyli już w cztery wieki po śmierci Horacego. Jednakże poezje Ho­racego czytają w XX wieku czytelnicy, których językiem rodzinnym nie jest łacina, a w początku XIX wieku cytowano go w języku angielskim w mc-wach parlamentarnych w Westminsterze.Sam Horacy jednakże wskazał na niepewność tego przezwyciężenia śmierci przez upamiętnie­nie — choć jest to intelektualny i wzniosły spo­sób w porównaniu z naiwnym przezwyciężaniem śmierci za pomocą środków materialnych.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: