W PSYCHICE LUDZKIEJ

Widział on w psychice ludz­kiej jedynie nietrwałe serie przemijających stanów duchowych podtrzymywanych wyłącznie za spra­wą ich pragnień; z chwilą gdy pożądania skończą się, te szczególne stany również przestaną istnieć. / zgodnie z tym poglądem człowiek dąży do wyciszenia swojego pragnienia, gdyż osiągnięcie tego i stanu sprowadza się do zniesienia cierpienia, dla; Buddy- zaś życie i cierpienie są synonimami. Nie\ smierc, lecz ponowne narodziny są dla człowieka najcięższą próbą. Dla Buddy było sprawą oczywi­stą ze następstwem pragnienia, kumulującego się w karmanie (suma duchowych efektów uczynków człowieka spełnionych w poprzednich egzysten­cjach aż do obecnej reinkarnacji), jest utrzymanie łańcucha reinkarnacji ad infinitum, póki, w jed­nym z wcieleń, człowiekowi wykonującemu kolej­no wyczerpujące ćwiczenia duchowe nakazane przez Buddę nie uda się dojść do końca łańcucha, osiągając stan unicestwienia (nirwany), w którym wyczerpuje się wszelka namiętność i niemożliwe są ponowne narodziny, gdyż wyczerpana siła kar- manu już nie działa.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: