W WALCE DUCHOWEJ

W tej walce duchowej o osią­gnięcie nirwany śmierć (to znaczy śmierć w aktu­alnym życiu w ciągu wcieleń) jest przypadkiem bez znaczenia. Nirwanę można osiągnąć w momen-cie śmierci, ale można także osiągnąć ją, gdy trwa jeszcze poprzedni byt.Jednym z przejawów pesymizmu jest samobój­stwo. W społeczeństwie, w którym ceni się życie tak nisko, ze śmierć uważa się za mniejsze zło, traktuje się samobójstwo jako jedno z podstawo­wych praw człowieka, a akt samobójstwa cieszy się szacunkiem i w pewnych wypadkach uważany jest za wyczyn chwalebny, a nawet za obowiązek moralny. W święcie grecko-rzymskim nie piętnowano sa­mobójstwa, choć nie praktykowano go tak po­wszechnie jak w krajach Południowej i Wschodniej Azji, w których panowały religie i filozofie pocho­dzenia indyjskiego i chińskiego.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: