WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE

Jest charakterystyczne, że wiara w zmartwych­wstanie nie przyjęła się w społeczności żydowskiej przed II w. p.n.e. Wydaje się, że początek tej wiary datuje się od poznania obcej religii, zaratusztrianizmu. Jednym z powodów, które dopro­wadziły Żydów począwszy od II w. p.n.e. do przyjęcia wiary w ewentualność zmartwychwsta­nia niektórych ludzi, było, jak się uważa, zaufanie do sprawiedliwości Jahwe. Zrodziło się przekona­nie, że Jahwe musi wynagrodzić męczeństwo Ży­dów, którzy wystąpili przeciw próbom cesarza Se- leukosa Antiocha IV zmuszenia społeczności ży­dowskiej Palestyny do przyjęcia greckiego stylu życia; męczennicy ci nie byliby wystarczająco wy­nagrodzeni, jeśli nie przywróciłoby się im w przy­szłości życia, by stali się żywymi uczestnikami królestwa Mesjasza, które kiedyś przyjdzie.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: