WOJNA

Wojna jest tylko jednym z wielu objawów i kon­sekwencji ułomności moralnej człowieka, ta zaś ułomność moralna uzmysławia mu inną sprzeczność jego losu. Poza sprzecznością między poczuciem godności człowieka a przykrym faktem, że jest on śmiertelny, występuje też sprzeczność między zdol­nością intelektualną do opanowania za pomocą na­uki i techniki świata przyrody a nieudolnością mo­ralną do współdziałania z innymi ludźmi, do ra­dzenia sobie z sobą samym i do obcowania z bytem duchowym wyższym od człowieka, bytem, który znajduje się poza zjawiskami wszechświata — nie­zależnie od terminów, jakich w różnych reL.giach używa się do wyrażenia tego bytu.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: