WSZELKIE ŻYJĄCE OSOBY

Wszelkie żyjące osoby, które kiedykolwiek ze­tknęły się z innymi żyjącymi osobami, są bytami psychosomatycznymi; życie zaś tych ludzkich bytów psychosomatycznych, tak samo jak życie każdego innego płciowego żywego organizmu zamieszkują­cego nasz glob, postępowało łub obecnie postępuje w czasie i przestrzeni po krzywej określającej dro­gę od urodzenia przez dzieciństwo do młodości i od młodości przez starość do śmierci, zakładając, że osoba, o której mowa, żyje do końca przeznaczo­nego jej życia i że czas tego szczególnego życia nie jest skrócony przedwcześnie przez chorobę, wypa­dek, gwałtowną śmierć zadaną przez inne osoby w czasie wojny, przez wyrok prawa czy z własnego zamysłu. śmierć, bez względu na jej przyczynę i okolicz­ności, jest zdarzeniem, w którym żyjący dotąd or­ganizm staje się zwłokami ulegającymi gniciu (jeś­li rozkład fizyczny nie zostanie sztucznie zatrzyma­ny), podczas gdy jednocześnie dusza wychodzi z ludzkiego zasięgu (tzn. przestaje być w łączności z duszą jakiejkolwiek osoby, która żyje w danym momencie).

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: