WYJĄTKOWE PRZYPADKI

Dzie­ci chore, nawet obłożnie, prawie nigdy nie są w stanie pojąć, że mogą umrzeć, a nawet w ogóle nie myślą o tym. Dotyczy to oczywiście dzieci w Wielkiej Brytanii, które istotnie najczęściej wra­cają do zdrowia. Inaczej może to wyglądać w kra­jach Azji czy Afryki, gdzie chore dzieci stosunko­wo częściej umierają. Niewątpliwie i w Wielkiej Brytanii wyglądało to inaczej w przeszłości, kie­dy dzieci zdawały sobie sprawę, że inne dzieci umierają i że one także mogą umrzeć. Ale i dziś zdarzają się w Wielkiej Brytanii przy­padki wyjątkowe. Są dzieci, które obawiają się, że umrą, i bardzo cierpią z tego powodu.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: