WYSIŁEK DUCHOWY

Współczesny czytelnik zachodni będzie prawdo­podobnie bardziej świadom wspólnej podstawy tych .dwóch przeciwnych szkół myślenia niż różnic, które wydawały <się znaczne ich kolejnym twór­com. Obie szkoły zakładały, że byty rozumne są skazane na przejście przez kołowrót odrodzeń, któ­re będą trwały dopóty, dopóki w jednym z kolej­nych wcieleń nie osiągęie się końca ciągu reinkar­nacji. Obie szkoły głosiły, że odrodzenie jest zna­cznie większym złem niż śmierć, a więc najwyż­szym celem poczynań ludzkich było poddanie się śmierci. Obie szkoły utrzymywały również, że wy­siłek duchowy potrzebny do osiągnięcia tego celu jest długi i bolesny, choć przepisy, jakie wyznacza­no do osiągnięcia go, były różne. Wyznawcom każ­dej z tych szkół filozofii indyjskiej nie było trud­no pogodzić się z faktem śmierci. Fakt, że po śmier­ci nastąpi odrodzenie (a wyznawca traktował to ja­ko fakt niewątpliwy),

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: