WYZWOLENIE SIĘ CZŁOWIEKA

Wyzwolenie się człowieka z ego­centryzmu przez myśl o przyszłych pokoleniach ludzkich. Inne próby pogo­dzenia się ludzi z faktem śmierci były tak po­wszechne i uporczywe, że można nawet pokusić się stwierdzenie, iż są one wrodzone naturze ludz­kiej. Do chwili obecnej od najwcześniejszego okre­su, do którego odnoszą się zachowane źródła historyczne, większość ludzi pogodziła się w pewnym stopniu ze swoją śmiertelnością jednostkową łącząc najgłębsze nadzieje ze swymi następcami; wielu ludz:i przeniosło swoją troskę na wszystkie przy­szłe pokolenia rodzaju ludzkiego, które, choć nie są ich biologicznymi następcami, będą jednakże ich przyszłymi dziedzicami, a być może także dzie­dzicami duchowymi.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: