ZNANE W DZIEJACH PRZYPADKI

Znane są w dzie­jach przypadki popełnienia samobójstwa przez greckich mężów stanu w wyniku niepowodzenia po tycznego, z którego nie było wyjścia. Przykła­dów dostarczają Demostenes i Kleomenes III,* król bparty. W okresie pryncypatu jako alternatywę wykonania wyroku śmierci wobec arystokratów dopuszczano samobójstwo. Według Lukrecjusza fi­lozof grecki Demostenes sam skazał się na śmierć (prawdopodobnie umarł śmiercią głodową), kiedy stwierdził, że zawodzą jego władze umysłowe. Na widzach greckich jednakże ogromne wrażenie zrobiła niespodziewana śmierć na stosie, na którą skazał się w Olimpii Peregrinus Proteus.(Współ­czesny psycholog zachodni mógłby przypisać mu podobnie jak to zrobił Lukian, ekshibicjonizm.) Można przypuszczać, że Peregrinus działał pod wpływem kultu hinduskiego, który mógł znać.

Witam na moim serwisie! Nazywam się Aurelia Nowicka i jestem lekarzem psychiatrą z dużym doświadczeniem zawodowym. Bloga prowadzę w formie pasji. Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy medycznej. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do pozostania moim czytelnikiem na dłużej, Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: